Resultats i documentació

Aquesta proposta és el resultat del treball desenvolupat en el marc de les tasques vinculades a la diagnosi sobre la viabilitat, pertinència i possibilitat de creació d’una Assemblea Ciutadana pel Clima a les Illes Balears, realitzada entre els mesos de maig i setembre de 2021. Es tracta d’una síntesi dels posicionaments i aportacions dels diferents actors consultats (administracions públiques, entitats socials, agents econòmics i persones expertes) a través d’un centenar de reunions, encontres i workshops; juntament amb el coneixement aportat gràcies a l’anàlisi de les experiències d’assemblees ciutadanes preexistents. Un procés que ens permet  fer una proposta adaptada a la complexa realitat territorial i institucional de les Illes Balears, pensant tant en la viabilitat de celebrar l’Assemblea Ciutadana pel Clima, com en la qualitat del procés democràtic que es pretén encetar.
 
En aquests moments, la proposta ha estat traslladada a les institucions involucrades en la seva implementació (Govern, Consells Insulars i principals ajuntaments), a l’espera d’acordar-ne els termes i calendari per a la seva realització.
 
Documentació:
 
Català

Castellà

Anglès